Uluslararası İnfeksiyon Dünyası Çalıştayı 2022 E-Poster Modülümüz Açılmıştır…

Uluslararası İnfeksiyon Dünyası Çalıştayı 2022 E-Poster Modülümüz Açılmıştır…


Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

ULUSLARARASI İNFEKSİYON DÜNYASI ÇALIŞTAYI 2022 E-POSTER MODÜLÜMÜZ AÇILMIŞTIR…

 

Uluslararası İnfeksiyon Dünyası Çalıştayı 2022’ye Türkçe veya İngilizce e-posterlerinizi bekliyoruz.

 

Benzer sorunların e-poster olarak paylaşılmış olabileceği düşüncesi, sizi kendi sorununuzu aktarmaktan alıkoymasın...

 

Siz; infeksiyon hastalıkları ve tıbbi mikrobiyoloji ile ilgilenen tüm hekim, idareci ve ilaç endüstrisi temsilcileri, çalışma hayatınızda karşınıza çıkan, olguların tanı ve tedavisine, idari konulara veya güncel mevzuata yönelik soru(n)larınızın Çalıştay’da yanıt bulması ve deneyimlerinizi paylaşmanız için e-posterlerinizi bekliyoruz.

 

İNFEKSİYON DÜNYASI (www.infeksiyondunyasi.org) web sitesinin sağ sütünunda ve ULUSLARARASI İNFEKSİYON DÜNYASI ÇALIŞTAYI (http://calistay2022.infeksiyondunyasi.org) web sitesinin sol sütünunda yer alan e-poster butonu aracılığıyla e-posterlerinizi kaydedebilirsiniz.

 

Burada hedeflenen yaşadığınız, yaşandığını düşündüğünüz, mevcut ve/veya olası soru(n)larınızı paylaşmak ve interaktif bir ortamda benzer soru(n)ları yaşayan kişilerle uygun çözüm(ler) bulmaktır.

 

Bir kişinin soru(n)larına bulduğu çözümler herkes için uygun olabilir, biraraya gelindiğinde soru(n)lar farklı yönleriyle ele alınıp paylaşılarak daha iyi çözümler üretilebilir.

 

Çalıştay’daki başlıca konular şunlardır:

 

*AKILCI ANTİBİYOTİK KULLANIMI

*AKILCI İLAÇ KULLANIMI: ANTİBİYOTİK YÖNETİŞİM PROGRAMLARI

*AŞI ve İMMÜNİZASYON

*HIV/AIDS

*İNVAZİV FUNGAL İNFEKSİYONLAR

*MİKROBİYOLOJİ: LABORATUVAR - KLİNİSYEN İŞBİRLİĞİ

*MİKROBİYOTA ve PROBİYOTİKLER

*SAĞLIK HİZMETİ İLE İLİŞKİLİ İNFEKSİYONLAR

*VİRAL HEPATİTLER

*YOĞUN BAKIM İNFEKSİYONLARI

 

Çalıştay’ın ana hedefi her türlü soru(n)un ve çözüm önerilerinin tartışılması olup e-poster konuları yukarıdaki başlıklarla sınırlı olmayacaktır.

 

Çalıştay’ın farklı formatına paralel olarak e-poster formatında da farklılıklar bulunmaktadır:

 

  1. Çalıştay’da poster alanı bulunmayacaktır.
  2. Başvuruda e-poster özeti hazırlanmayacak ve tam metin şekliyle kaydedilecektir.
  3. Alışılagelen “Amaç, Gereç ve Yöntem, Bulgular ve Sonuçlar” yerine “Soru(n), Olay/Olgu, Ne Yapıldı?/Ne Yapılmış?, Yorum/Öneri/Tartışılması İstenen Konu” formatı seçilmiştir.
  4. e-poster formatında gönderilen soru(n)lar ve deneyimler değerlendirilecek, konularına göre sınıflandırılacaktır. Bilimsel oturumlarda yer alan “Soru(nu)m var” sunumları konuyla ilgili e-posterler arasından seçilecek ve poster sahibi tarafından 3 dakikalık sözlü sunum olarak paylaşılacaktır.
  5. Kabul edilen tüm e-posterler Çalıştay süresince sunum olarak ekranlarda gösterilecektir.
  6. Çalıştay’da ele alınamayan veya çözüme kavuşmayan soru(n)ların yer aldığı e-posterler ise sonraki süreç içinde İNFEKSİYON DÜNYASI Platformu’nda tartışmaya açılacaktır.
  7. Her bir e-poster bildirisinde, yazarlar tarafından belirlenen bir katılımcı “Bildiriyi Sunan Araştırmacı” statüsünde kabul edilmektedir.

 

 

http://calistay2022.infeksiyondunyasi.org

 

ULUSLARARASI İNFEKSİYON DÜNYASI ÇALIŞTAYI 2022 E-POSTER MODÜLÜMÜZ AÇILMIŞTIR… E-posterlerinizi http://calistay2022.infeksiyondunyasi.org/posterler linkinden gönderebilirsiniz.


SosyalPlatform

CanlıKonferans

OnlineTV

SunuMerkezi

 Üye
 Video
 Canlı Konferans