BENZER SORU(N)LARIN İNFEKSİYON DÜNYASI ÇALIŞTAYI 2020’DE E-POSTER OLARAK PAYLAŞILMIŞ OLABİLECEĞİ DÜŞÜNCESİ SİZİ KENDİ SORU(NU)NUZU AKTARMAKTAN ALIKOYMASIN... E-POSTER GÖNDERMEK İÇİN SON GÜN 15 OCAK 2020

BENZER SORU(N)LARIN İNFEKSİYON DÜNYASI ÇALIŞTAYI 2020’DE E-POSTER OLARAK PAYLAŞILMIŞ OLABİLECEĞİ DÜŞÜNCESİ SİZİ KENDİ SORU(NU)NUZU AKTARMAKTAN ALIKOYMASIN... E-POSTER GÖNDERMEK İÇİN SON GÜN 15 OCAK 2020

BENZER SORU(N)LARIN İNFEKSİYON DÜNYASI ÇALIŞTAYI 2020'DE
E-POSTER OLARAK PAYLAŞILMIŞ OLABİLECEĞİ DÜŞÜNCESİ
SİZİ KENDİ SORU(NU)NUZU AKTARMAKTAN ALIKOYMASIN...
E-POSTER GÖNDERMEK İÇİN SON GÜN 15 OCAK 2020


Çalışma hayatınızda karşınıza çıkan, olguların tanı ve tedavisine, idari konulara veya güncel mevzuata yönelik soru(n)larınızın Çalıştay'da yanıt bulması ve deneyimlerinizi paylaşmanız için e-posterlerinizi bekliyoruz.

Benzer sorunların e-poster olarak paylaşılmış olabileceği düşüncesi, sizi kendi soru(nu)nuzu aktarmaktan alıkoymasın...

Çalıştay'ın farklı formatına paralel olarak e-poster formatında da farklılıklar bulunmaktadır:

1. Çalıştay'da poster alanı bulunmayacaktır.

2. Başvuruda e-poster özeti hazırlanmayacak ve tam metin şekliyle kaydedilecektir.

3. Alışılagelen "Amaç, Gereç ve Yöntem, Bulgular ve Sonuçlar" yerine "Soru(n), Olay/Olgu, Ne Yapıldı?/Ne Yapılmış?, Yorum/Öneri/Tartışılması İstenen Konu" formatı seçilmiştir.

4. e-poster formatında gönderilen soru(n)lar ve deneyimler değerlendirilecek, konularına göre sınıflandırılacaktır. Bilimsel oturumlarda yer alan "Soru(nu)m var" sunumları konuyla ilgili e-posterler arasından seçilecek ve poster sahibi tarafından 3 dakikalık sözlü sunum olarak paylaşılacaktır.

5. Kabul edilen tüm e-posterler Çalıştay süresince sunum olarak ekranlarda gösterilecektir.

6. Çalıştay'da ele alınamayan veya çözüme kavuşmayan soru(n)ların yer aldığı e-posterler ise sonraki süreç içinde İNFEKSİYON DÜNYASI Platformu'nda tartışmaya açılacaktır.

7. Her bir e-poster bildirisinde, yazarlar tarafından belirlenen bir katılımcı "Bildiriyi Sunan Araştırmacı" statüsünde kabul edilmektedir.

E-POSTER MODÜLÜNE GİTMEK İÇİN (https://calistay2020.infeksiyondunyasi.org/eposter)

Örnek e-posterlere İnfeksiyon Dünyası Çalıştayı 2020 web sitesinden veya https://calistay2020.infeksiyondunyasi.org/e_poster.pdf linkinden erişebilirsiniz.

https://calistay2020.infeksiyondunyasi.org


SosyalPlatform

CanlıKonferans

OnlineTV

SunuMerkezi

 Üye
 Video
 Canlı Konferans