Resmi büyütmek için tıklayınız.

FUNGOLİNE (FUNGAL İNFEKSİYONLAR UZAKTAN EĞİTİM PROGRAMI)
3. EĞİTİM MODÜLÜ: PEDİATRİK FUNGAL İNFEKSİYONLAR KURSU BAŞLIYOR...

FUNGOLİNE (Fungal İnfeksiyonlar Uzaktan Eğitim Programı - www.fungoline.org) 3. Eğitim Modülü: Pediatrik Fungal İnfeksiyonlar Kursu başlıyor.

Pediatrik Fungal İnfeksiyonlar Kursu Prof. Dr. Ateş KARA ve Prof. Dr. Hasan TEZER'in anlatacakları konular ile gerçekleşecektir. Bu kursun içerisinde yer alan dersleri tamamlayan hekimlere Febril Nötropeni Derneği tarafından "KATILIM-BAŞARI BELGESİ" verilecektir.

FUNGOLİNE Projesi'ne; İnfeksiyon Dünyası (www.infeksiyondunyasi.org), Ortak Pano'nun sol sütununda yer alan banner aracılığıyla ŞİFRESİZ olarak katılabilirsiniz.

www.infeksiyondunyasi.org