Resmi büyütmek için tıklayınız.

FUNGOLİNE (FUNGAL İNFEKSİYONLAR UZAKTAN EĞİTİM PROGRAMI)
2. EĞİTİM MODÜLÜ: HEMATOLOJİK MALİGNİTELERDE İNVAZİV FUNGAL İNFEKSİYONLAR KURSU

FUNGOLİNE (Fungal İnfeksiyonlar Uzaktan Eğitim Programı - www.fungoline.org) 2. Eğitim Modülü: Hematolojik Malignitelerde İnvaziv Fungal İnfeksiyonlar Kursu başlıyor.

Hematolojik Malignitelerde İnvaziv Fungal İnfeksiyonlar Kursu Prof. Dr. Hamdi AKAN, Prof. Dr. Alpay AZAP, Prof. Dr. Esin ŞENOL ve Prof. Dr. Neşe SALTOĞLU'nun anlatacakları konular ile gerçekleşecektir. Bu modül içinde yer alan kursları tamamlayan hekimlere Febril Nötropeni Derneği tarafından "KATILIM-BAŞARI BELGESİ" verilecektir.

FUNGOLİNE Projesi'ne; İnfeksiyon Dünyası (www.infeksiyondunyasi.org), Ortak Pano'nun sol sütununda yer alan banner aracılığıyla ŞİFRESİZ olarak katılabilirsiniz.

www.infeksiyondunyasi.org