Resmi büyütmek için tıklayınız.

FUNGOLİNE (FUNGAL İNFEKSİYONLAR UZAKTAN EĞİTİM PROGRAMI)
HEMATOLOJİK MALİGNİTELERDE İNVAZİV FUNGAL İNFEKSİYONLAR KURSU BAŞLIYOR...

Prof. Dr. Hamdi AKAN'ın koordinatörlüğünde hazırlanan FUNGOLİNE (Fungal İnfeksiyonlar Uzaktan Eğitim Programı - www.fungoline.org), "Hematolojik Malignitelerde İnvaziv Fungal İnfeksiyonlar Kursu"nun içeriği ve yayın takvimi aşağıdaki gibidir.

DERS 1
Başlık: Hematolojik Malignitelerde İnvaziv Fungal İnfeksiyonlarda Neler Değişebilir?
Eğitici: Prof. Dr. Hamdi AKAN
Yayın Başlangıç Tarihi: 4 Ocak 2017 Çarşamba

DERS 2
Başlık: Hematolojik Maligniteler
Eğitici: Prof. Dr. Alpay AZAP
Yayın Başlangıç Tarihi: 11 Ocak 2017 Çarşamba

DERS 3
Başlık: Hematolojik Maligniteli Hastalarda Antifungal Profilaksiye Güncel Bakış ve Değişimler
Eğitici: Prof. Dr. Esin ŞENOL
Yayın Başlangıç Tarihi: 8 Şubat 2017 Çarşamba

DERS 4
Başlık: Hematolojik Maligniteli Hastalarda Antifungal Tedavi: Ampirik mi? Preemptif mi?
Eğitici: Prof. Dr. Neşe SALTOĞLU
Yayın Başlangıç Tarihi: 8 Mart 2017 Çarşamba

Bu kursta yer alan 4 dersi de tamamlayan hekimlere Febril Nötropeni Derneği tarafından "KATILIM-BAŞARI BELGESİ" verilecektir.

FUNGOLİNE Projesi'ne; İnfeksiyon Dünyası (www.infeksiyondunyasi.org), Ortak Pano'nun sol sütununda yer alan banner aracılığıyla ŞİFRESİZ olarak katılabilirsiniz.

www.infeksiyondunyasi.org